ULTRAGAS 2100°C
_

ULTRAGAS 2100°C

PLINSKA MJEŠAVINA PROPAN, BUTAN, PROPILEN

  • Sivert-ovi plinski spremnici se pune pomoću automatske kontrole težine na proizvodnoj liniji koja mjeri svaku pojedinačnu patronu.
  • Patrona se testira na propuštanje potapanjem u vodenu kupelj na 55°C tijekom 3 minute.
  • Ako spremnik teži premalo, previše ili ako plin iscuri tijekom ispitivanja vodom, automatski se uklanja s proizvodne linije i odbacuje.
  • Različiti sigurnosni koraci u procesu jamče da je svaki uložak najviše kvalitete i potpuno siguran za uporabu.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

_
Opće informacije
  • UGRAĐENA FUNKCIJA ANTI-FLARE
  • PLINSKA MJEŠAVINA PROPAN, BUTAN, PROPILEN

Br. Art: 220583
Priključak: EU (7/16”)
Težina (g): 337
Sadržaj (g): 210
Sadržaj (ml): 380
Plinska mješavina: Propan, Butan, Propilen
ADR: UN2037
Standard: EN417